ஹர்ஷமித்ரா ரோஸ்கார்டன் புற்றுநோய் அறக்கட்டளை சார்பில் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம் நேற்று 06-06-2018 அனறு திருச்சிராப்பள்ளி சூரியோதையா நிதி சார் கல்வி மையத்தில் நடைபெற்றது… இம் முகாமில் புற்றுநோய் வருவதற்கான காரணங்களை எடுத்துரைக்கப்பட்டது…. இதில் 60க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டனர்…

Write a comment:

*

Your email address will not be published.