உங்களது சிகிச்சைக்கு பணம் ஒரு தடையாக இருக்காது:

தமிழ்நாட்டில் ஏழை மக்கள், உயிருக்கு ஆபத்தான 51 நோய்களுக்கு, 1,00,000 (ஒரு இலட்சம்) வரையிலான உயர் மருத்துவ சிகிச்சைகளை, அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் இலவசமாக பெறலாம்

உங்களது சிகிச்சைக்கு பணம் ஒரு தடையாக இருக்காது.

முதல்வரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனை

Ø புற்றுநோயின் முறையான சிகிச்சைக்கு சரியான இடம் ஹர்ஷமித்ரா, திருச்சி

Ø தொடர்புக்கு : 737373 1008

Write a comment:

*

Your email address will not be published.