புற்றுநோய் வந்தால், இறந்து விடுவமோ என்ற அச்சத்தில், பலர், சிகிச்சை எடுக்க முன்வருவதில்லை.

ஆனால், புற்றுநோய் குணப்படுத்த கூடியது.

இதற்கு, நவீன சிகிச்சை முறைகள் உள்ளன.

சிகிச்சைகளின் வாயிலாக, புற்றுநோயை குணப்படுத்த முடியும்.

புற்றுநோயை கண்டு பயப்பட வேண்டாம்.

பொது நலன் கருதி வெளியிடுவோர்:

ஹர்ஷமித்ரா புற்றுநோய் சிகிச்சை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், திருச்சி

தொடர்புக்கு : 737373 1008

Write a comment:

*

Your email address will not be published.