உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு ஹர்ஷமித்ரா மருத்துவமனையில்..

50% சலுகை விலையில் புற்றுநோய் கண்டறியும் முகாம்

இச்சலுகை மார்ச் 8 மட்டுமே

தொடர்புக்கு

737373 1008
737373 1007

Write a comment:

*

Your email address will not be published.